* Bitna komponenta bilo kog kluba
*QR kodovi omogućavaju povezivanje pametnih telefona sa instrukcijama- video, opcije treninga i smernice
* Doprinosi izgradnji snage
* Maximalna težina opterećenja:82kg
* Težina sprave:150kg
* Dimenzije: Dužina 122cm, Širina 167cm, Visina 140cm