* 4 položaja podešavanja u zglobu kolena
* Prilagođene boje za jednostavnu indentifikaciju
* Lakorazumljive instrukcije na plakatu
* Težina tegova: 91kg
* Težina sprave 215kg
* Dimenzije: dužina135 cm, Širina 114cm, Visina 155cm