* 4 položaja podešavanja u zglobu kolena
* Prilagođene boje za jednostavnu indentifikaciju
* Lakorazumljive instrukcije na plakatu
* Povećanje dodatne težine 1×2.3kg
* Težina tegova: 109kg
* Težina sprave: 261kg
* Dimenzije: Dužina135 cm, Širina 125cm, Visina 150cm