* Nezavisni pokreti ruke imaju mogucnost promene ugla kako bi povećale opseg pokreta vežbanja
* Dizajniran da imitira veslanje u predklonu
* QR kodovi omogućavaju povezivanje pametnih telefona sa instrukcijama- video, opcije treninga i smernice
* Maximalna težina opterećenja:204kg
* Težina sprave:156kg
* Dimenzije: Dužina 155cm, Širina 128cm, Visina 171cm