* Prostorno efikasno sladište
* Jedinstveni dizajn nosača bučica koji eliminiše oštećenje ivica
* Pozicioniranje stalka sa jedne na drugu stranu
* Maximalna težina opterećenja:227kg
* Težina stalka:96,7kg
* Dimenzije: Dužina 130cm, Širina 77cm, Visina 105cm