* Eleikova platforma za trening je poboljšana novim okvirom koji sadrži izrazito zakrivljene čelične cevi i uglove za trajnost i stabilnost
* Visoko kvalitetne gumene ploče upotpunjuju platformu sa izuzetno izdržljivom zonom
* Dimenzije: Dužina: 2699mm; Širina: 3172mm; Visina:30mm