* Bezbedno i efikasno trenira mišiće leđa i ramena
* Posebno su istaknute dve odvojene ručke koje omogućavaju korkciju mišićnog disbalansa
* Sedište sa podesivom visinom uvek garantuje optimalnu biomehaniku
* Dve rotacione ručice sa različitim položajima omogućavaju različito izvođenje vežbi
* Dimenzije: Dužina:1845mm; Širina:765mm; Visina:1315mm
* Težina: 380kg
* Standardna težina stoka tegova: 85kg