* Omogućava da skladištite rekvizite
* Sadrži pinove za ploče i površinu za šipke
* Postoje dve verzije stalka za komplete sa više komada -10 i 20 komada
* Dimenzije: Dužina 72cm, visina: 176cm, širina 84cm
* Dimenzije: Dužina 73cm, visina: 180cm, širina 135cm