* Pruža direktnu duboku kompresiju tkiva, za brže oslobađanje bola i umora mišića
* Dizajnirana da imitira dlan fizioterapeuta
* Idealana je za ciljanje malih mišićnih grupa potkolenice, malog mišića piriformisa i grudnih mišića
* Težina: 39,69gr