* Napravljene od gume vrhunskog kvaliteta koji osigurava dugovečnost i otpornost na oštećenje, sa različitom površinom i konkavnom teksturom, radi boljeg hvatanja i bacanja
* Jasne oznake težine su u skladu sa šiframa boja koje se koriste, što omogućava brzo indentifikovanje odgovarajuće lopte
*Dostupne težine: 2,3,4,5,6,7,8,9,10kg