– D2Fit kettlebell tegovi izdvajaju se zahvaljujući njihovom ergonomskom obliku i optimalnoj veličini rukohvata
– Plastificirana površina ih čini još otpornijim na mehanička oštećenja i lakše se čiste
– Dostupne težine: 4kg, 6kg, 8kg, 12kg, 16kg, 20kg, 24kg