– D2Fit gvozdeni kettlebell tegovi dizajnirani od livenog čelika sa drškom pričvršćenom na vrhu
– Pogodni su za izvođenje više vrsti vežbi, kao i primarna oprema koja se koristi u dizanju tegova
– Dostupne težine: 4kg, 6kg, 8kg, 12kg, 16kg, 20, 24kg, 28kg, 32kg