* Konvergentna CrossRamp® rampa je podesiva pod uglom od 13 do 40 stepeni
* Pomerljive ručke za vežbanje celog tela
* P80 konzola je pouzdano fitnes rešenje koje postaje moćnije što ga duže koristite
* Maksimalna težina korisnika: 159kg
* Dimenzije: Dužina 203cm, Širina 81cm, Visina 173cm, Težina 158kg